CKP Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle
38-200 Jasło
ul. Staszica 30D
tel/fax 013 44-628-76
www.ckz1jaslo.pl
email: ckz@ckz1jaslo.pl

Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W JAŚLE
OGŁASZA NABÓR
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
NA POZIOMIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

 1. ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 2. ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 3. ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 4. ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 5. MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 6. MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 7. MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 8. MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 9. MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 10. MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Pomoc dla niepełnosprawnych uczniów i studentów

Dodane przez ckzadmin - czw., 02/18/2021 - 10:07

Pilotażowy program
"Aktywny samorząd" 2021 r.
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Moduł II - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: nauka w szkole policealnej, wyższej lub w kolegium (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

Procedury związane z pracą placówki w obliczu zagrożenia COVID-19..

Dodane przez ckzadmin - czw., 09/03/2020 - 10:30

Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja zajęć w Centrum:

Wszystkie zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Centrum.

Projekt: Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część I

Dodane przez ckzadmin - czw., 02/07/2019 - 18:59

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Powiat Jasielski realizował projekt edukacyjny pn.

 • Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I,