CKP Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle
38-200 Jasło
ul. Staszica 30D
tel/fax 013 44-628-76
www.ckz1jaslo.pl
email: ckz@ckz1jaslo.pl

Nawiązanie współpracy z Toyota Jasło

Dodane przez ckzadmin - wt., 06/21/2022 - 18:34
13. czerwca 2022 r. w siedzibie autoryzowanego dealera Toyota Jasło została podpisana umowa partnerska pomiędzy dyrektorem oddziału firmy, powiatem jasielskim oraz dyrektorami Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle i Zespołu Szkół Technicznych.
Dzięki współpracy uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych będą mogli odbywać praktyki zawodowe w nowoczesnym serwisie ASO Toyota.

Dodatkowe korzyści dla uczniów to:
  • płatne dodatkowe praktyki staże zawodowe
  • stypendia motywacyjne w czasie nauki dla najlepszych uczniów
  • dostęp do technologii napędów hybrydowych, elektrycznych i wodorowych
  • możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Pomoc dla niepełnosprawnych uczniów i studentów

Dodane przez ckzadmin - czw., 02/18/2021 - 10:07

Pilotażowy program
"Aktywny samorząd" 2021 r.
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Moduł II - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: nauka w szkole policealnej, wyższej lub w kolegium (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

Procedury związane z pracą placówki w obliczu zagrożenia COVID-19..

Dodane przez ckzadmin - czw., 09/03/2020 - 10:30

Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja zajęć w Centrum:

Wszystkie zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Centrum.

Projekt: Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część I

Dodane przez ckzadmin - czw., 02/07/2019 - 18:59

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Powiat Jasielski realizował projekt edukacyjny pn.

  • Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I,