Pomoc dla niepełnosprawnych uczniów i studentów

Submitted byckzadmin onczw., 02/18/2021 - 10:07

Pilotażowy program
"Aktywny samorząd" 2021 r.
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Moduł II - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: nauka w szkole policealnej, wyższej lub w kolegium (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

Adresaci Programu:

osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym zamieszkujące powiat jasielski

Czas i miejsce składania wniosków:
  • semestr letni 2020/2021 - od dnia 1 marca 2021 do dnia 31 marca 2021 r.
  • semestr zimowy 2021/2022 - od dnia 1 września 2021 do dnia 10 października 2021 r.

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia - SOW, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sow.pfron.org

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Ulotka w wersji PDF