Projekty unijneProjekt:
Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część I

Projekt:
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

Projekty zrealizowane:

Projekt pt. "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle otrzymało sprzęt technodydaktyczny do prowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:

  • Krawiec
  • Mechanik Pojazdów Samochodowych
  • Technik Elektryk

Projekt pt. "Pracownie informatyczne i centra multimedialne dla szkół ponadgimnazjalnych". Nr umowy BA-WZP-AW-322-18/2006-WSCH/977.

Projekt pt. "Pracownie komputerowe centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego" . Nr umowy BA-WZP-AW-322-16/2005-129.