Dostępność+

Program Dostępność Plus:
  • jest dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
  • wymaga wspólnego wysiłku – współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli,
  • jest zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować,
  • jest kompleksowy, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli,
  • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
  • powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Deklaracja dostępności dla witryny
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego