Kwalifikacja M.19

Informacje bieżące i materiały dla kursantów

Kwalifikacja M.19

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W JAŚLE
  1. Operator obrabiarek skrawających – 722307 Kwalifikacja - M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających CNC

Warunki uczestnictwa:

  1. Ukończone 18 lat
  2. Ukończone minimum: gimnazjum lub stara szkoła podstawowa 8 letnia
  3. Brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu (badania lekarskie medycyny pracy)

KURS JEST BEZPŁATNY, REALIZOWANY W SYSTEMIE ZAOCZNYM CZAS TRWANIA KURSU DWA SEMESTRY – POCZĄTEK WRZESIEŃ 2016 KONIEC CZERWIEC 2017 (OKOŁO 36 TYGODNI) KURSY KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ZDAWANYM PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ W KRAKOWIE I WYDANIEM CERTYFIKATU UPRAWNIAJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU W DANEJ KWALIFIKACJI (WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE) EGZAMIN W SIEDZIBIE CKz NR 1 W JAŚLE