Najczęściej zadawane pytania

Najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Kto może uczestniczyć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym?

Uczestnik KKZ musi mieć ukończone 18 lat oraz musi uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

W jaki sposób można dokonać zapisu?

Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz rekrutacyjny (plik .doc), wypełnić go i dostarczyć (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle. Formularz dostępny jest także do pobrania w w formie pliku PDF. Na KKZ można zapisać się też osobiście w sekretariacie. W razie pytań prosimy o kontakt w godzinach pracy sekretariatu, osobiście lub telefonicznie pod numerem +48 13 446 28 76, e-mailowo pod adresem ckp30@wp.pl.

Ile kosztuje uczestnictwo w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym?

Udział w kursie jest całkowicie BEZPŁATNY, dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

Jak długo trwa Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Kursy, w zależności od nauczanej kwalifikacji, trwają najczęściej od 2 do 4 semestrów.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Kurs może odbywać się zarówno w sposób stacjonarny jak i zaoczny (weekendowy).

Co daje mi ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego?

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacji w danym zawodzie, co oznacza, że zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym gotowy jest do podjęcia pracy w kwalifikacji objętej kursem.

Czy mam pewność, że kurs który wybrałem na pewno się odbędzie?

Chcielibyśmy uruchomić kurs w każdej oferowanej przez nasze Centrum specjalności, jednak w przypadku gdy liczba uczestników będzie zbyt mała i kurs nie będzie mógł się odbyć, zawsze proponować będziemy wtedy uczestnictwo w innym kursie.