Działalność

Wychodząc naprzeciw reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz szkolnictwa zawodowego, a także celem podniesienia jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu jasielskiego, Rada Powiatu Jasielskiego uchwałą Nr XXI/134/2000 z dnia 11 lipca 2000 r. utworzyła nową jednostkę szkolnictwa zawodowego pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 30D.

Nowa jednostka powstała na bazie dydaktyczno-technicznej byłych Warsztatów Szkolnych Zespołów Szkół Zawodowych: Nr 1 i Nr 2 oraz Zespołu Szkół Chemicznych.

Od 1 września 2019 r. placówka działa pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle.

W chwili obecnej Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, zorganizowane jest jako zespół pracowni przedmiotowych zapewniających praktyczną naukę zawodu uczniom uczęszczającym do szkół zawodowych powiatu jasielskiego, a także słuchaczom różnych form kursowych.