Ośrodek egzaminacyjny

Posiadamy upoważnienia do prowadzenia egzaminów wydane przez:

 1. Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w zawodach:
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Elektromechanik
  • Krawiec
  • Technik elektryk
  • Technik technologii odzieży
 2. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 3. Instytut Gospodarki w Mysłowicach
 4. Nadajemy własne wewnętrzne certyfikaty
 5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 6. Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich