Zajęcia programowe

W roku szkolnym 2019/2020 Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle prowadzi zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, zajęcia specjalizacyjne i pracownie przedmiotowe dla uczniów z następujących szkół:

Prowadzimy zajęcia programowe dla uczniów szkół zawodowych powiatu jasielskiego w zawodach:

  1. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
  2. Na poziomie technikum