Zespół pracowni automatyki

 
 
Zespół Pracowni Automatyki mieści się na ul. Szkolnej 23 w Jaśle, obok Zespołu Szkół nr 3.

Telefon do pracowni: 13 446 24 22.


W pracowniach odbywają się zajęcia dla uczniów uczących się w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, technik elektryk, technik teleinformatyk, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz.
  Widok ogólny budynku pracowni.  
 
W skład zespołu wchodzą następujące pracownie: