Projekt: Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część I

Submitted byckzadmin onczw., 02/07/2019 - 18:59

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Powiat Jasielski realizował projekt edukacyjny pn.

  • Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I,

którego beneficjentem jest również nasza placówka. Zasadniczym celem realizowanego projektu było takie wyposażenie placówek, aby uczniowie korzystający z infrastruktury nowoczesnych pracowni dydaktycznych kształcili się w warunkach rzeczywistego środowiska pracy.

Wartość projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego wyniosła 800.000 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu zrealizowało zadania polegające na zakupie i dostawie narzędzi, sprzętu pomiarowego i oprogramowania. Wyposażenie jest porównywalne z wyposażeniem jakie posiadają firmy wysokich technologii, a szczególnie partner technologiczny CKP - firma ERKO Aero zrzeszona w stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

 

Folder promujący projekt (.pdf)
Prezentacja projektu (.pdf)