Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W JAŚLE
OGŁASZA NABÓR
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
NA POZIOMIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

  1. ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  2. ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  3. ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  4. ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  5. MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  6. MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  7. MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
  8. MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  9. MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  10. MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Warunki uczestnictwa:
1. Ukończone 18 lat
2. Ukończone minimum: gimnazjum lub szkoła podstawowa
3. Brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu (badania lekarskie lekarza medycyny pracy)

KURSY SĄ BEZPŁATNE, REALIZOWANE W SYSTEMIE ZAOCZNYM


CZAS TRWANIA KURSU DWA SEMESTRY (OKOŁO 36 TYGODNI)


DLA CHĘTNYCH UCZESTNIKÓW KURS KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ZDAWANYM PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ W KRAKOWIE I WYDANIEM CERTYFIKATU UPRAWNIAJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU W DANEJ KWALIFIKACJI (WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE)
EGZAMIN W SIEDZIBIE CKZ NR 1 W JAŚLE


karta zgłoszenia na stronie internetowej www.ckz1jaslo.pl (lub w sekretariacie, ul. Staszica 30 D pokój nr 37,
tel. 13/44-628-76)
Ilość miejsc ograniczona po 20 uczestników, rozpoczęcie kursu po nabraniu pełnych grup

Karta zgłoszenia w formacie .pdf